måndag 12 maj 2014

"Att söka asyl är en mänsklig rättighet och inget kriminellt"


Den 25 maj är det val till Europaparlamentet, men redan nu kan du förtidsrösta. Anwahr Atahb är Miljöpartiet de grönas nionde namn på EU-listan. Hon har tidigare sagt att hon "vill vara en tydlig röst mot rasism och fascism. Min övertygelse är att samhället faller ihop när människor stängs ute. Hela Europa ska involveras i arbetet för mer öppenhet och inkludering." Anwahr har tidigare varit bland annat förbundssekreterare och kanslichef för Muslimska Fredsrörelsen. 

Vilka frågor vill du driva om du får en plats i Europaparlamentet? 

- Det finns väldigt mycket att göra. Men det finns några frågor jag specifikt vill driva hårt om jag får en plats i parlamentet.

- Först och främst vill jag skapa lagliga vägar till EU för asylsökande. Vi i Miljöpartiet vill ge asylsökande möjlighet att söka asyl och asylvisum på EU-ländernas ambassader. Att fler medlemsstater ska ta ett större ansvar för att ge skydd åt människor på flykt, och ta emot kvotflyktingar.

- Jag vill också stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU. Jag tycker att EU ska föra sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter. Det kan handla om verktyg som att utdöma böter, att ogiltigförklara diskriminerande lagar eller att göra det lättare att tillfälligt frånta landet rösträtten i EU. Det ska inte vara gratis att kränka och skada människor, tänker jag.

- Det är också viktigt att reformera Dublinförordningen så att en asylsökan kan prövas i det EU-land där den asylsökande söker asyl, istället för som idag, det land personen först anlände till. I Grekland där många hamnar först är situationen ohållbar. Det är inte rimligt att låta barn och vuxna fängslas på obegränsad tid. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och inget kriminellt.

Här kan du läsa mer om Anwahr Athahb.