söndag 23 mars 2014

"Vi ska sluta att kalla kvinnors rättigheter för kvinnofrågor"

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

En av de frågor jag själv brinner mest för är jämställdhet. Därför hoppas jag att Feministiskt Initiativ tar sig in i riksdagen i höst. Vi behöver ett jämställt samhälle där alla människor behandlas lika, oavsett förutsättningar, kön, ålder och etnicitet. F! skriver själva på deras hemsida att de "vill att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet." Gudrun Schyman är partiledare för Feministiskt Initiativ.  
  
Vilka är de tre största sakerna du vill ta tag i i samhället?
- För mig är det viktigaste nu att vi får in den saknade dimensionen i politiken, det vill säga att vi får in det som handlar om jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering som en respekterad del av den "riktiga" politiken. Vi ska sluta att kalla kvinnors rättigheter för "kvinnofrågor" och vi ska sluta att benämna diskriminering som "minoritetsfrågor". Det är därför jag jobbar med F!. Vi ska helt enkelt vidga idén om vad politik är, föra in nya kunskaper och nya personer som kommer till tals. Det blir en vitalisering av demokratin och det är nödvändigt, inte minst när vi har politiska krafter,  så som Sverigedemokraterna, som vill gå en helt annan väg och inskränka rättigheter och frihet för människor.

Konceptet med homeparty har blivit en succé. Hur kom du på den idén?

- Vi/F! har inga pengar att hyra lokaler och affischera och annonsera men jag fick många frågor om när jag skulle ha möte. Många ville komma och lyssna. Ur detta föddes idén att människor skulle ordna mötena själva och jag komma. Det är ett bra sätt att sänka trösklarna för det politiska samtalet.

Hur stor chans tror du F! har att komma in i riksdagen i höst?

- Först kommer vi in i EU-parlamentet och sedan i riksdagen. Vi har alla chanser. Det är nu det händer. Vi ser just nu ett feministiskt genombrott och det är självklart att det kommer att manifestera sig i valen!

Besök Feministiskt Initiativs hemsida här och Gudrun Schymans hemsida här.