onsdag 25 april 2012

Du via världen

jag följer din hud under klänningen 
jag vet precis hur musiken rör sig 
till din kropp 
jag är snabbare än ljuset 
men jämsides med tiden 

jag gömmer mig i tystnaden 
letar efter mig själv i orden 
jag försöker skrika mig in i musiken 
som du sjunger 
jag försöker skrika mig in i dina händer 
ditt ansikte 

jag skriker mot regnet 
men orden fastnar i de mötande dropparna 
och språket rinner iväg längs allén 
där alla gömmer sig i tystnaden 
letar efter sig själva i orden
letar efter varandra i det dem inte vågar säga 
letar efter sig själva i det som redan sagts