måndag 2 januari 2012

Maria Ferm berättar om hennes 2011

Fotograf: Fredrik Hjerling

Maria Ferm, 26, företräder Miljöpartiet de gröna i rättspolitiska och migrationspolitiska frågor. Maria jobbar för en ökad integritet i samhället, vill bland annat avkriminalisera fildelning och riva upp IPRED-lagen och FRA-lagen. Hon vill också ha en humanare asylpolitik och förbättra situationen i samhället för ungdomar, bland annat genom att höja studiemedlet och bygga fler (miljövänliga) hyresrätter. 

Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit, politiskt sett, under 2011? 
Det jag är mest nöjd med är att Miljöpartiet såg till att en stor reform om anhöriginvandring finns med i årets statsbudget. Reformen ska lösa problemen med de nya kraven på pass och styrkt identitet som har gjort det omöjligt för till exempel familjer från Somalia att återförenas i Sverige eftersom Sverige inte godkänner somaliska pass. Tusentals familjer kommer att kunna återförenas i Sverige under det kommande året när reformen träder i kraft.