söndag 24 januari 2010

God sak

Jag tycker att medvetenhet är en attraktiv egenskap, vare sig man är självmedveten, medveten om andra personers behov eller känslor eller all annan slags medvetenhet. Jag tycker inte om att generalisera men ofta måste man göra det för att få något slags perspektiv. De allra flesta väljer exempelvis frukt efter pris, men frågar sig kanske mer sällan vad de istället väljer att spendera de pengarna på. Jag ser ingen mening i att motarbeta utveckling och sundhet, men ofta känns många personers tankar mer massproducerade än självständiga. Det känns som att många hellre vill leva i kvantitet än kvalitet och hellre älskar i kvantitet än kvalitet.

När man påpekar detta så brukar man ofta få svar som "med din logik så..." (valfri fortsättning)
men naturligtvis är det ologiskt att applicera en och samma logik på alla områden. Det mesta är mer komplext än så. Det finns en slags trångsynthet som hindrar många från att söka kunskap. Det gör att varje gång vi tar två steg framåt måste ta ett steg tillbaka. Varför inte bara lyssna och studera saken själva i stället för att med en gång attackera informationen för att den inte passar in i ens vardag?

Potatis, till exempel, besprutas med 4,5 kilo bekämpningsmedel per hektar och år, traditionellt odlade bananer besprutas med hela 50 kilo.
En tioårig forskningsstudie vid universiteten i Kalifornien och Minnesota har visat att halterna av flavonoider, en typ av antioxidant är nästan dubbelt så höga hos ekologiskt odlade tomater. Varför välja bort det?

Begravningsentreprenörer har det nog lätt nuförtiden, vi äter så mycket konserveringsmedel att vi praktiskt taget lever och dör balsamerade.


http://www.fobo.se/nyheter/index.shtml
http://www.godsak.se/