onsdag 30 september 2009

there's a little bit of me inside you

är det egoistisk ömhet
att försiktigt röra en älskad person när den sover?
kan ömhet ens vara egoistisk?
hur många sätt finns det att uttrycka kärlek på?
jag vill vara ett av dem, kanske flera
när jag pratar vill jag inte vara ord
som sagts av tusentals andra samma dag
jag vill inte vara ett citat
men jag vill att du ska fortsätta tala mig
bryta tystnaden med mig
kanske har mina fingrar talat förut
men först nu mött hud som lyssnar?
jag vill vara färger, massa färger
liggande på rygg på golvet
med ögonen mot taket
inga sönderstressade kyssar
bara vara mitt uppe i dig
mitt uppe i livet
alltid stanna kvar