lördag 26 september 2009

the alcoholic afternoons

'jag känner, alltså tänker jag inte'

det är så stor skillnad på att få höra
vackra ord och vackra ord som avslutas med ens eget namn
det känns ännu mer speciellt då
någonstans i de orden hittar jag en plats där jag känner

"jag vill bara stanna där jag är
jag vill bara känna det jag känner
jag vill bara röra det jag rör"


kanske är jag ett pussel

kanske är du då bitarna
varje tidig morgon lägger du färdigt mig

du lägger färdigt mig
genom att lägga dit dig själv