torsdag 16 december 2010

mot varandra

det är enbart genom att tänka jag klarar av att känna
och det är enbart genom att känna jag klarar av att tänka