torsdag 1 januari 2009

Gott nytt år


"sjung du min dal med brinnande röst,
tyst dina heta sånger
sjung markens gräs och susa vart träd,
sakta om dagen som kommer.
sjung källa och flod, sjung stenar och jord,
ge oss till tröst era sånger.
och sjung du min dal, och brinn i din tro
på frihetens dag som kommer
"