fredag 2 december 2022

Musikminne från Dark Sven


Henrik Möllers projekt Dark Sven är tillbaka med dubbelsingeln Clone / King B. Båda låtarna är fantastiska och jag kommer lyssna mycket på båda då jag fastnar helt i låtarnas atmosfär och jag rycks med helt, särskilt i King B, trots sorgen och uppgivenheten den bär. Filmiskt, suggestivt och mycket bra. Idag gästar Dark Sven bloggen för att dela med sig av ett musikminne! 

Ska sorgen segra? 

Den fuktiga granveden hade motvilligt tagit sig och en vinyl med Thorsten Bergmans tolkningar av Dan Andersson knastrade i hörnet. Som ett samtal. Tog så in texten som jag hört så många gånger förr. I Visa, tillägnad all ömklighet riktar sig jaget till sorgen som en levande varelse, ett du: ”Sorg, du är ömsom sjukdom och svek. De svaga dö i in hårda lek, de starka gör du till trälar.” I de följande verserna gör diktjaget uppror mot sorgen med sång och hånar ”den gamle”. ”Har du befallt mig: tig och sitt! Skall jag stå upp och bullra. Haha vilken skön stil, där fick han/den. Myteriet slutar med att sorgen får finna sig i att läggas i en grav medan diktjaget triumferar: ”Vila i frid, du min andes svans, hindrande bihang till livet.”

Eftersom jag behövde en text till en ny vemodig sång fick jag för mig att plocka upp tråden från Andersson. Men ju mer jag gnolade till mina mollackord stod det klart att sorgen inte kunde besegras. Gravstenen borta, sorgen återuppstånden. Jag såg framför mig att sorgen var en gammal kompis som kände sig sviken. En gång hade de båda (sorgen och jaget) varit tajta och delat allt. Nu var splittringen ett faktum då jaget fått smak på det goda i livet. Stillsamt börjar så sorgen vidräkningen med jagets svek från den tidigare så mysiga samvaron. Röstläget stiger och blir plötsligt rättframt: 

”Nobody wants you really and every time you try, will make the fall hit harder.” 

Hur det hela slutar? Lyssna på King B (titeln är inspirerad från Muddy Waters I’m A King Bee.)

/ Dark Sven 

Lyssna här nedan!