onsdag 1 juli 2015

"Våldets syfte är alltid makt och kontroll"

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Kvinnohat pratas ofta bort, skämtas ofta bort. Mansrollen problematiseras inte tillräckligt. Det är ohållbart eftersom mansrollen är synnerligen destruktiv på alltför många plan och ofta leder till våld eller hot om våld mot och till andra. Det är inte ett individuellt problem, utan ett strukturellt sådant. Vi måste befria människor från dessa roller, som sannerligen bara leder hela mänskligheten rätt ner i fördärvet. Människor måste få leva sina liv fria från våld, hot om våld och olika former av förtryck och diskriminering. Därför behöver vi ta itu med dessa roller och normer. Här nedan ger Gudrun Schyman en kommentar om hur vi ska få en sund mansroll, en som inte bygger på makt och våld. 

- Genom att ta upp frågan till diskussion, genom att ifrågasätta normen, genom att visa på att våldets syfte alltid är makt och kontroll, oavsett om det gäller intima eller internationella relationer. 

- Det är inte enkelt, men det krävs ett långsiktigt arbete och det är alltid bra att vara flera. Inom Feministiskt initiativ säger vi "Vi gör det tillsammans!"

Följ Gudrun på hennes hemsida