fredag 19 april 2013

Munnen vågat, hjärtat vunnet

Att vara eller inte vara något. Det är frågan. 
Att vilja eller inte vilja vara något. Det är en större fråga. 
Om man ska göra någonting åt det. Det är den största frågan.