tisdag 13 mars 2012

Christina Kjellsson uppmärksammar tre kvinnor


Den 8 mars firades den internationella kvinnodagen. En dag som uppmärksammar kvinnors situation över hela världen. En dag som uppmärksammar saker som borde vara självklara varje dag. I samband med kvinnodagen tog jag kontakt med visartisten Christina Kjellsson, 49. Vilka kvinnor vill Christina uppmärksamma? Christina debuterade på skiva redan 1994 och fick Fred Åkerström-stipendiet tio år senare. Senaste fullängdsalbumet Grannar kom 2009.

Vill du nämna tre kvinnor som har betytt mycket för dig, Christina? 
- Författaren Barbro Lindgren. Genom sina böcker har hon gett mig nycklar till mina känslor. Från rädsla till glädje och allt därutöver. Musikern Laurie Anderson har också betytt väldigt mycket. För språket, bilderna och helheten. Sist och främst: Min livskamrat Margareta, för mod och övertygelse, och för att vi, efter 18 år, fortfarande har så roligt ihop.

Uppmärksamma gärna Christina Kjellsson genom att gilla henne på Facebook eller genom att besöka hennes fina hemsida.