söndag 15 januari 2012

Anders Wallner brinner för framtidsfrågor

Foto: Scanpix

Anders Wallner är Miljöpartiets partisekreterare sedan maj förra året. Han har sedan tidigare även varit presschef för Pridefestivalen i Stockholm. Några veckor innan Anders blev vald till partisekreterare blev han attackerad av två män som knivskar honom svårt, dels i benet och dels i ljumsken. Ingen har ännu gripits för dådet. Dagarna efter dådet meddelades det att Anders kommer bli helt fysiskt återställd. 

Vad är du mest nöjd med att ha åstadkommit, politiskt sett, under 2011? 
- Det jag är mest nöjd över att Miljöpartiet åstadkommit under 2011 är rådslaget Makten över tiden där över 4000 människor deltagit på möten, i nätdiskussioner och i en nätenkät om frågor kring arbetstid och makten över denna och diskuterat flexibla arbetstider, osäkra arbetsvillkor, arbetstidsförkortning och andra reformer som kan ge människor mer livskvalitet. Det är ett digert material på hundratals sidor med åsikter som vi nu har att gå igenom och analysera på ett viktigt politiskt område.

Vad har du för förväntningar på det nya året? 
- Mina förväntningar på 2012 är att Miljöpartiet ska både vässa och föra samtal om klimatpolitik och migrationspolitik med tusentals människor. Det är två av världens stora framtidsfrågor och även om Miljöpartiet har ambitiös och radikal politik på båda områden så tror jag att det finns många kloka tankar bland människor som kan göra oss ännu bättre.