måndag 31 oktober 2011

Släpp ut hönsen


Enligt uppgifter från Djurens Rätt har Coop fattat ett centralt beslut att det inte ska säljas burägg i Coop Nära, Coop Extra och Coop Konsum-butiker. På Coop Forum säljs dock burägg fortfarande. I norra Sverige säljs fortfarande burägg i alla typer av Coop-butiker. I deras medlemstidning har de tidigare gått ut med att de inte längre säljer burägg, vilket de dock, bevisligen, gör. Det är viktigt att om man köper ägg, att man väljer ekologiska ägg från frigående höns som har tillgång till utevistelse. KRAV-godkända hönor går fritt inomhus. Jag vill inte påstå att allt blir bra så fort det är ekologiskt, men det blir bättre. Hönorna får KRAV-godkänt foder och varken bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas. Djurens Rätt skriver att 

I Sverige hålls 6,5 miljoner hönor inspärrade i äggfabriker. Av dem lever drygt två miljoner, motsvarande 35 % av hönorna, hela sina liv i gallerburar. Ytan per höna är mindre än ett A4-papper, och det är för trångt för att hon ens ska kunna sträcka ut vingarna.

Detta kan inte anses vara okej. Jag skrev ett mail till Coop om att helt sluta sälja burägg. De svarade tidigare idag med att

Coop Sverige har varit föregångare när det gäller att ta ställning mot ägg från burhöns. Redan 2002 tog vi bort ägg från burhöns i Coop Konsum och Coop Nära i våra butiker. Samtidigt hade vi också en uppmärksammad kampanj där vi berättade om beslutet.
Vår uppfattning är att äggproduktion där hönorna inte sitter i bur är att föredra, eftersom hönorna då i större utsträckning får utlopp för sina naturliga beteenden. Därför har vi valt att i första hand satsa på ekologiska ägg, Sprättägg och ägg från frigående höns. Vi har också informerat våra kunder om fördelarna med dessa ägg.

Ägg från frigående hönor är dock något dyrare än ägg från hönor som lever i inredda burar. För att kunna erbjuda ett alternativ med lägre priser har vi i Coop Forum och Coop Extra i Coop Sverige även denna typ av ägg.

Sverige är det land som kommit längst i Europa med utvecklingen av nya inredda burar och den produktionen är godkänd i Sverige.

Bland de konsumentföreningar som driver egna butiker under namnet Coop har några valt att ha ägg från höns i inredda burar som ett alternativ även inom Coop Konsum och Coop Nära. Då handlar det oftast om regionalt producerade ägg.

Många kunder är medvetna om skillnaderna i produktionen och vi ser det också att försäljningen av ekologiska ägg, Sprättägg och ägg från frigående hönor. Att välja dessa ägg är det bästa sättet för kunderna att påverka producenterna att ställa om sin produktion.

Själv tycker jag att det ska kosta att köpa ägg från burhöns. Det är inte de bra äggen som är för dyra, det är de dåliga som är för billiga. Väljer man de bättre alternativen kommer de sämre till slut att försvinna. Man ska inte bara tycka att handlingar är bra, man ska vara den handling man själv vill genomföra.