måndag 8 juni 2009

I'll sing in your ear again

om känslor är rörelse, vad händer då när allting stannar?
kanske är känslor först när en rörelse möter en annan människas rörelse.
varmt mot varmt. det jag döljer, är det jag visar
.
det man vill visa mest, är också ofta det man försöker att dölja.

ens syn tar aldrig bort känslor, men den kanske försvagar dem.
"lita aldrig på det du ser. det är inte allt man kan se".
det jag ser förändras med tiden
det jag känner kan också åldras, men inte på samma sätt.
det ena handlar om någon annan, det andra om en själv.