tisdag 22 maj 2012

"Det viktigaste är att inte se djur som produkter"

Foto: Fredrik Hjerling

Carl Schlyter är miljöpartist och EU-parlamentariker. Han kämpar för en bättre klimatpolitik, bättre djurförhållanden och för ett samhälle med färre farliga kemikalier.

Vilken är den viktigaste djurrättsfrågan idag? 
- Rent principiellt anser jag att det viktigaste är att se djur som levande, kännande varelser och inte som produkter eller råvaror. Just nu är det viktigaste att ändra EU:s djurtransportlagar så att inga djur transporteras mer än 8 timmar och att transportvillkoren förbättras.

Du kan läsa mer om varför det är viktigt att ändra EU:s djurtransportlagar här.