torsdag 4 augusti 2011

Bröststympning som skydd mot våldtäkt

Foto: Jakob Zocherman

En av fem kvinnor i Kamerun har blivit utsatt för en våldtäkt eller ett våldtäktsförsök. Nu läste jag i Svenska dagbladet att det har blivit vanligt med bröststympning som följd utav detta. Man pressar varma föremål mot tjejernas kroppar för att hindra att brösten utvecklas. Jag tror, tyvärr, att det även i svenska samhället är vanligt att man ger sig på de som utsätts, istället för de som utsätter. En av fyra kvinnor i Kamerun har utsatts för bröststympning.

Många ser allvarligare på brott som sker i vår närhet, sker det i så avlägsna länder som Kamerun så anses det fortfarande vara hemskt, men det blir ändå inte samma uppståndelse. Men de flesta problemen är ändå globala. I Sverige så utsätter man så klart inte våldtäktsoffren för ytterligare kroppsliga övergrepp, däremot så är det få som blir dömda för våldtäkt, särskilt om det rör sig om enstaka fall. Våldtäktsförövarnas åldrar krymper dessutom allt mer, minns det som hände i Borås för två år sedan, där en tolvårig kille försökte våldta unga tjejer. 

Det är klart att mödrar i Kamerun blir oroliga när så många i landet faktiskt blir utsatta för våldtäkt alternativt försök till våldtäkt. Men att försöka skydda dem genom att tortera deras kroppar, i syfte att göra dem mindre attraktiva som offer, är bara fruktansvärt fel. Att skydda någon genom att ge den men för livet. Vad är det för slags skydd egentligen? Detta leder bara till att offren skuldbeläggs, när de istället behöver skydd och stöd.

Det vore bättre om man genomförde kraftfulla åtgärder och undersöker de faktorer som gör att så många män begår de här brotten. Såväl kulturella och sociala sådana. Det är utveckling man måste främja, inte avveckling och övergrepp. Särskilt inte när övergreppen beskrivs som ett skydd.